[blago-now] БЛАГО у цркви Светог Николе у Рамаћи, Јул 2021