BLAGO: Archives

манастирГРАЧАНИЦА
виртуелна стварност
детаљи
архива слајдова
остале архиве
документи
Gracanica
Архива ::
s5-w2w3-1
Краљ Милутин са моделом Грачанице; (PREPISATI!!) трагови доле су од свећа
s5-w2w3-2
Краљ Милутин (глава)
s5-w2w3-3
Краљ Милутин, модел Грачанице, без спољне припрате која је дозидана касније
s5-w2w3-4
горња половина
s5-w2w3-5
лице
s5-w2w3-6
одежда
Јужни велики стуб припрате, северна страна