BLAGO: Archives

манастирГРАЧАНИЦА
виртуелна стварност
детаљи
архива слајдова
остале архиве
документи
Gracanica
Архива ::
n1-e1e4-1
Три младића у затвору
n1-e1e4-2
Св. Никола руши идоле у храму
n1-e1e4-3
Св. Никола руши идоле у храму, детаљ
n1-e1e4-4
Св. Никола руши идоле у храму: Св. Никола
n1-e1e4-5
Св. Никола руши идоле у храму: идоли
n1-e1e4-6
Непознати светитељ
n1-e1e4-7
непознати светитељ, детаљ
n1-e1e4-8
Мала ниша параклиса
n1-e1e4-9
Непознати светитељ, лик
n1-e1e4-10
Непознати светитељ, лик
n1-e1e4-11
Непознати ђакон, лик
n1-e1e4-12
Христов трнов венац од природног трња
n1-e1e4-13
Два расцветана крста, фрагменти
Параклис Св. Николе, северна страна
Цео је оштећен.