BLAGO: Archives

манастирГРАЧАНИЦА
виртуелна стварност
детаљи
архива слајдова
остале архиве
документи
Gracanica
Архива ::
altar-calote-1
Христос у мандорли са Анђелима
altar-calote-2
Христос у мандорли са Анђелима, детаљ
altar-calote-3
Анђео из Вазнесења
altar-calote-4
Анђео из Вазнесења
altar-calote-5
Вазнесење Господње: Богородица са два анђела и Апостолима
altar-calote-6
Вазнесење Господње: Богородица са два анђела и Апостолима, детаљ
altar-calote-7
Вазнесење Господње: Богородица са два анђела и Апостолима, детаљ
altar-calote-8
Вазнесење Господње: Богородица са два анђела и Апостолима, детаљ
altar-calote-9
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли
altar-calote-10
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли
altar-calote-11
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли
altar-calote-12
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли
altar-calote-13
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли
altar-calote-14
Вазнесење Господње: Богородица и Анђели
altar-calote-15
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли
altar-calote-16
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: детаљ
altar-calote-17
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: детаљ
altar-calote-18
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: поглед
altar-calote-19
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: апостоли
altar-calote-20
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: апостоли
altar-calote-21
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: апостоли
altar-calote-22
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: апостоли
altar-calote-23
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: апостоли
altar-calote-24
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: апостоли
altar-calote-25
Вазнесење Господње: Богородица, Анђели и Апостоли: апостоли
altar-calote-26
Поглед на подножје олтарске калоте, североисток
altar-calote-27
Поглед на подножје олтарске калоте, југозапад
altar-calote-28
Поглед на подножје олтарске калоте, југоисток
altar-calote-29
Поглед на подножје олтарске калоте, северозапад
altar-calote-30
Арханђео са цветним орнаментима
altar-calote-31
Арханђео са цветним орнаментима
altar-calote-32
Арханђео са цветним орнаментима, детаљ
altar-calote-33
Арханђео са цветним орнаментима
altar-calote-34
Арханђео са цветним орнаментима
altar-calote-35
Арханђео са цветним орнаментима: детаљ
altar-calote-36
Непознати епископ
altar-calote-37
Непознати епископ
Калота и пандантифи олтара